מפת STEM אינטראקטיבית
מפת ה–STEM היישובית


 חברת SFI המובילה את תחום האימפקט בישראל, פיתחה מדד ייחודי´ מקיף וראשון בתחום ה- STEM.  המדד מדרג את כלל הישובים בארץ מבחינת חוסנם ועוצמתם החל מבית הספר היסודי ועד השתלבותם בשוק התעסוקה במקצועות STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה).

המפת ה-STEM היישובית מאפשר לקובעי מדיניות להקצות משאבים באופן אופטימאלי שתביא להגדלת מספר אזרחי המדינה  שמשתלבים בשוק התעסוקה במקצועות STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה)  המידע מהווה מנוע פעולה לפיתוח תהליכים והתערבויות ממוקדות לקידום מקצועות ה-STEM בישוב.