שירותי ייעוץ וליווי אימפקט

SFI מציעה שירותי ייעוץ וליווי התומכים ביצירת כלים ועסקאות בסקטור השקעות האימפקט. זאת תוך גיבוש אסטרטגיות של השקעות אימפקט עבור משקיעים, תורמים, מאיצים עסקיים, יועצים וארגונים השואפים למקסם את השינוי החברתי ואת התשואה הפיננסית. ההתמחות שלנו כוללת עיצוב גישות להשקעות אימפקט ופיתוח קרנות אימפקט על פי מתודולוגיות מקובלות ברחבי העולם, תוך התייחסות למידול פיננסי המכוון למקסום ומדידת השפעה חברתית באופן כמותי ושקוף. בין לקוחותינו תורמים, משקיעים וארגונים חברתיים.


השירותים שאנו מציעים

בניית אסטרטגיית אימפקט ויצירת מסגרת השקעה

תמיכה בקרנות ובמשקיעים לטובת השגת יעדי אימפקט ברורים וחידוד מטרות חברתיות מדידות.
תהליך זה יכלול:
 • הבנה מעמיקה של הבעיה החברתית וההשפעות החברתיות והכלכליות שזו מייצרת, תוך מיפוי הרגולציה, השחקנים הרלוונטיים לתחום זה וכן הפניית זרקור לאתגרים וההזדמנויות הטמונות בפתרון בעיה זו.
 • פיתוח מדיניות אימפקט, כולל הגדרה משותפת של יעדים וסדרי עדיפויות בפעילות האימפקט.
 • יצירת מחקרי עומק ומחקרי השוואה בנושא החברתי הנידון ומשקיעי אימפקט בארץ ובעולם.
 • יצירת מנגנונים, כלים, ואינדיקטורים המתכתבים עם אלו הקיימים בסקטור, לשילוב מדיניות האימפקט בתוך פעילות הארגון.

יצירת מוכנות להשקעה

ליווי ארגונים חברתיים ביצירת מוכנות להשקעות אימפקט וקביעת כלי ההשקעה הרלוונטיים ובמידת האפשר, סיוע בקישור למשקיעים פוטנציאליים. SFI תוכל ללוות את הארגונים על ידי חלוקת הידע והניסיון שנצבר כמתווך החברתי- כלכלי הראשון בישראל, תוך מתן דגש על:
 1. הגדרת מערכות מדידה שיאפשרו למשקיעים להכיר את פעילות הארגונים השונים.
 2. יצירת בדיקות נאותות חברתית כלכלית של פעילות הארגון.
 3. אומדן והערכה של מודל המימון הנדרש ואפשרויות המימון על מנת ליצור מבנה פיננסי מיטבי ועיצוב מאפיינים המותאמים לצרכי משקיעים.
 4. עיצוב תיק משקיעים/חומרים והכנת צוות הלקוח בנוגע למסרים, היבטים פיננסיים והדרכה בנושא מדידת אימפקט.
 5. תמיכה בתהליך גיוס המשקיעים.
 6. בדיקת נאותות חברתית-כלכלית של התוכנית או המודל המוצע.

שילוב שיטות למדידת תוצאות וכלי מדידה

הובלת תהליך לשילוב ערכים מדידים של השקעות אחראיות המתבססות על שיקולי סביבה, חברה וממשל (ESG) במסגרת תוכניות שונות, קרנות או לקוחות פרטיים.
תהליך זה יכלול:
 1. בניית מדדי אימפקט רצויים תוך החלטה על התוצאות הרצויות.
 2. ניטור כלי מדידה והשוואה רלוונטיים וכן מחקר מעמיק על benchmark קיימים.
 3. התייחסות למדידת תוצאות בתחומים הפיננסיים והסביבתיים הרלוונטיים וכן מיפוי מדידת ביצועים ותקני דיווח.
 4. בניית מודלים למדידת אימפקט לשיקוף מיטבי של פעילות הלקוח.
 5. לימוד והטמעת ניסיון בינלאומי של שחקנים שונים בסקטור במטרה להביא לשימוש במתודולוגיות יעילות נבחרות.

בחינת כדאיות ליצירת כלי השקעה לפתרון בעיה חברתית

ייעוץ לארגונים המעוניינים לבחון פתרון בעיה חברתית באמצעות שימוש בכלי השקעה חדשני, על ידי יצירת בחינת היתכנות מקיפה שתכיל:
 1. ניתוח הצורך החברתי על כלל גווניו.
 2. בחירת שיטת ההתערבות הטובה ביותר עבור צורך זה.
 3. הערכת הצרכים הפיננסים והלוגיסטיים עבור כלל הפרויקט.
 4. עריכת מחקר כלכלי לקביעת תנאים להשקעת ההון הנדרשת, סביבת השוק, וכן יצירת מודל כלכלי.
 5. המלצה מקצועית הנוגעת למבנה הפרויקט המיטבי וכן אופן גיוס ההון לו.
יש לכם רעיון שיכול ליצור אימפקט?