צמצום אבטלה בקרב אוכלוסיית מהגרים ופליטים

פינלנד

כמות המשתתפים בפרויקט
2500-3700
כמות הכסף שגוייס
10 מליון
אורך הפרויקט
 שנים 7

הבעיה החברתית:

בשנים האחרונות, פינלנד חווה גל הגירה מאסיבי שמוביל לעלייה בבעיות ובפערים חברתיים. אחד הקשיים המשמעותיים ביותר עמם מתמודדת אוכלוסיית המהגרים והפליטים במדינה היא אבטלה חמורה שמגדילה  את הפערים הנוצרים בחברה ומשפיעה לרעה  על הכלכלה הפינית. ניראה כי לאוכלוסייה זו קיים סיכוי של בין פי 2-5 להפוך למובטלת מאשר לאוכלוסיית המקומית להיות מובטלים יותר מאשר אזרחים מקומיים.

האימפקט הכלכלי:

רבים מהמהגרים והפליטים המגיעים לפינלנד נתקלים בקשיים רבים יותר בקבלה לעבודה מאשר אזרחים מקומיים בגלל גורמים שונים. מנגד, תחומים רבים בפינלנד ביניהם תעשיה, נתינת שירותים ועוד סובלים ממחסור בעובדים. ניראה כי פליטים ומהגרים שהצליחו להשתלב במקומות עבודה הובילו לפיתוח כלכלי וכן כי הם נזקקו לפחות תמיכה מטעם שירותי הרווחה בהשוואה לאלו המובטלים. על כן, אג"ח חברתית זו מייצרת קשר בין מחפשי העבודה למעסיקים פוטנציאלים בתחומים הנדרשים וכן מספת קורסי הכנה לעבודה וקורסי מיומנויות שונים לאוכלוסיית הפליטים והמהגרים המשתתפים בה.

תוכנית ההתערבות:

התוכנית מתבססת על יצירת תוכניות תעסוקה מותאמות אישית לכל משתתף שתכלול On Job Training,  שתעזור לעובד להבין את העבודה הנדרשת, מיקסום יכולות אישיות, מציאת תחום עיסוק רלוונטי ומעניין ועוד. מדידת תוצאות:תוצאות התוכנית ימדדו על פי בחינת אחוז העלאת הפליטים והמהגרים המועסקים במהלך שנות הפרויקט . הצלחה של תוכנית זו תוביל לשכפול התוכנית והגדלתה לממדים של כשרות אלפי משתתפים בכל רחבי פינלנד.

מדידת תוצאות:

תוצאות התוכנית ימדדו על פי בחינת אחוז העלאת הפליטים והמהגרים המועסקים במהלך שנות הפרויקט . הצלחה של תוכנית זו תוביל לשכפול התוכנית והגדלתה לממדים של כשרות אלפי משתתפים בכל רחבי פינלנד.

קישור לפרוייקט >
יש לכם רעיון שמתאים להפוך לאגרת חוב חברתית?