פופאפ

דו"ח האימפקט של SFI לשנים 2020-2021 הוא הדו"ח הראשון המשקף את פעילותנו הענפה מאז המיזוג עם "מידות"