מה הן השקעות אימפקט

IMPACT INVESTING
כשתשואה כלכלית
פוגשת תשואה חברתית


השקעות אימפקט הן השקעות במיזמים, בקרנות ובארגונים במטרה להשיא תשואה חברתית או סביבתית מדידה, לצד תשואה כלכלית. השקעות אלו מהוות דרך חדשה לבחינת השקעות על ידי התייחסות לשורת רווח כפולה- הלוקחת בחשבון ומודדת הן את הפוטנציאל הפיננסי והן את זה החברתי. כדי שהשקעה תוגדר השקעת אימפקט, זו צריכה להתקיים תחת התכוונות לפתרון בעיה חברתית כלשהי, להיות מגולמת במודל העסקי הפועל ליצירת תשואה כלכלית וכן, מלווה על ידי מדידה קפדנית של האימפקט החברתי.

משקיעי אימפקט שואפים לייצר השפעה חברתית או סביבתית לצד תשואה פיננסית. קבוצה זו כוללת משקיעים פרטיים וגופים לניהול השקעות, ביניהם: קרנות פרטיות, קרנות פילנתרופיות, גופים מוסדיים וציבוריים.

התפתחות הסקטור ברחבי העולם

השקעות האימפקט הפכו בעשור האחרון למגמה בינלאומית המעוררת עניין בקרב רבים. בתחום זה, השואף להתמודד באופן חדשני עם האתגרים הגלובליים בתחומי הרווחה, הסביבה, הבריאות, החינוך והתעסוקה, הושקעו עד היום כ-250 מיליארד דולר.

מומחים מעריכים כי עד שנת 2020, סכום זה צפוי לגדול באופן מהותי ואף להכפיל את עצמו. לאחרונה, גם בארץ מתפתח סקטור השקעות אימפקט במסגרתו החלו שחקנים שונים לאמץ מתודולוגיות להשקעות אימפקט, תוך שאיפה למנף את רוח היזמות והחדשנות הישראלית לטובת יצירת שינוי חברתי וסביבתי.

קידום הסקטור בישראל

לצד שותפים לדרך, SFI פועלת לקידום סקטור השקעות האימפקט בישראל במטרה להביא לפתרון סוגיות חברתיות בישראל. לשם כך, SFI יצרה תשתית של שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, משקיעים, ארגונים חברתיים ואנשי מקצוע רלוונטיים, שצפויים להוביל להתרחבות הסקטור לתחומים חברתיים נוספים.

SFI פועלת להעלאת המודעות ליתרונות השקעות אימפקט וכן מובילה מהלכי מפתח שיניחו את היסודות לפיתוח הסקטור בישראל, ביניהם:
  • הסדרת מדיניות המיסוי למשקיעים באג"ח חברתיות ומוצרים נוספים בתחום האימפקט.
  • רתימת מקורות הון שלא בשימוש (כגון נכסי נפקדים) לטובת יצירת השקעות אימפקט.
  • הקמת קרן תשלומים לאג"ח חברתיות (במודל Outcomes Fund או Innovation Fund).
  • יצירת תנאים מאפשרים למשקיעים מוסדיים להצטרף לתחום ההשקעות האחראיות והחברתיות. 

הצוות הישראלי להשקעות אימפקט

  • לאור המשבר הכלכלי שפקד את העולם בשנת 2008, הקים דיוויד קמרון, ראש ממשלת בריטניה דאז, כוח משימה ייעודי לטובת פיתוח השקעות האימפקט בקרב מדינות ה-G8. בהמשך, צורפו לכוח המשימה חמש מדינות נוספות ביניהן גם ישראל.
  • בשנת 2016 הקמנו את ״הצוות הישראלי לקידום השקעות אימפקט״ שחרט על דגלו להוביל את ישראל לעבר יצירת סקטור אימפקט משגשג ויעיל. הצוות, המורכב מבכירים במשק הישראלי, עוסק בין היתר בעיצוב המלצות למדיניות בנושאי השקעות אימפקט, פיתוח כלי מימון חדשניים, עיסוק בסוגיות מיסוי, היבטים משפטיים וכן פעילויות להעלאת המודעות לתחום. 

שירותי ייעוץ וליווי אימפקט

SFI מציעה שירותי ייעוץ וליווי התומכים ביצירת כלים ועסקאות בסקטור השקעות האימפקט, במסגרתה אנו מלווים גיבוש אסטרטגיות של השקעות אימפקט עבור משקיעים, תורמים, מאיצים חברתיים, יועצים וארגונים השואפים למקסם את השינוי החברתי ואת התשואה הפיננסית. ההתמחות שלנו כוללת עיצוב גישות להשקעות אימפקט ופיתוח קרנות אימפקט על פי מתודולוגיות מקובלות ברחבי העולם, תוך התייחסות למידול פיננסי המכוון למקסום ומדידת השפעה חברתית באופן כמותי ושקוף. בין לקוחותינו קרנות, משקיעים וארגונים חברתיים.יש לכם רעיון שיכול ליצור אימפקט?