מה הן אגרות חוב חברתיות?

דרך חדשה לקדם תוכניות אפקטיביות המכוונות לפתרון בעיות חברתיות. השימוש באיגרת החוב החברתית מאפשר לגייס הון חדש ממשקיעים, לטובת מימון תוכניות חברתיות מוגדרות מראש. פרויקטים אלה נשענים על היכולת למדוד את ההצלחה הייחודית של התוכנית ביצירת אימפקט חברתי. במידה ותוצאות הפרויקט חיוביות, משלם הגוף ציבורי (בד"כ המדינה) חזרה למשקיעים תשלומים ההולכים וגדלים ככל שהתוצאות החברתיות טובות יותר. לעיתים מבוסס תשלום זה על תועלות כלכליות הנוצרות לגוף המשלם בגין התוצאות החברתיות – (למשל חסכון בקצבאות, גידול בהכנסה ממיסים וכו´). תועלות אלה עשויות להיות מכומתות מראש כחלק מהמודל.

יתרונות

ישנם מספר גורמים אשר נהנים מהיתרונות המגוונים של כלי זה:

יתרונות עבור אוכלוסיות היעד

זוכים להשתתף בתוכנית אשר עשויה לשפר היבטים קריטיים בחייהם. כמו כן, במידה והתוכנית תצליח ותוטמע בשלב מאוחר יותר כתוכנית לאומית האימפקט יהיה כלל ארצי.

יתרונות עבור הממשלה

הגורמים הממשלתיים נהנים מהפעלת פיילוטים חברתיים חדשניים, ללא כל סיכון. במקביל, קידום פרויקטים במבנה זה יסייע בהגברת מוכוונות הממשלה לתוצאות ולמדידה.

יתרונות עבור המגזר החברתי

הארגונים החברתיים אשר יפעילו את התוכניות יזכו למימון יציב וידוע מראש לתקופת הפרויקט. עובדה זו מאפשרת מיקוד בשיפור הביצועים, תכנון לטווח ארוך וודאות תזרימית.

יתרונות עבור המשקיעים

המשקיעים החברתיים יזכו לשלב בין עשיה חברתית בהתאם לערכים שלהם, המייצרת תוצאות חברתיות מוגדרות ומדידות, להחזר כספם בתוספת תשואה פיננסית שעולה ככל שהתוצאות החברתיות משתפרות. כמו כן, שילוב כלי זה מאפשר גיוון של תיק ההשקעה, שכן אין מתאם בינו לבין כל נכס אחר בתיק.

Many 2 Many

  1. בשונה משימוש במכרזים או תמיכות ממשלתיות, אגרת החוב החברתית מאפשרת גמישות וטיוב תמידי ומידי של תוכנית ההתערבות על ידי גיוון נותני השירותים השונים בפרויקט וכן מאפשרת הורדת/ הוספת נותני שירות לפרויקט על פי הצורך הנדרש.
  2. האג"ח החברתית מובילה ליכולת לחבר בין משקיעים שונים ומגוונים. חיבור זה הוא שיוצר את ההון הנדרש לתפעול תוכניות ההתערבות היעילות המשולבות בבסיס הפרויקט.
  3. לעיתים, בכדי ליצור חיסכון כלכלי שיוביל לכדאיות בשימוש באג"ח החברתית עבור הגוף הציבורי המשלם, קיים צורך באיגום משאבים של מספר גופים ציבוריים שונים יחד. האג"ח החברתית מאפשרת ומעודדת איגום זה וזאת בניגוד לכלים פיננסיים אחרים.

תהליך הפיתוח של אגרות חוב חברתיות

יש לכם רעיון שמתאים להפוך לאגרת חוב חברתית?