מהפכת הדיור של קרן פורד מתחילה בדטרויט


משקיע האימפקט

 קרן פורד היא קרן פרטית הפועלת בכל העולם לשיפור רווחתם של אנשים באמצעות: מתן מענקים, השקעות תומכות-תכנית
 ( Program-Related Investments – PRIs) והחל מאפריל 2017 גם השקעות תומכות משימה ( Mission-Related Investments- MRIs). היקף המענקים של הקרן נע בין 500 ל-600 מיליון דולר בכל שנה, והוא מבוסס כולו על תשואות על כספי הקרן.

השקעות תומכות-תכנית (PRIs) והשקעות תומכות-משימה (MRIs)

 ב-1968, קרן פורד הגתה את רעיון ה"השקעות תומכות-תכנית". עפ"י חוק, השקעות אלה מחוייבות להיות מעין צדקה, ולא להיות מקור להכנסה משמעותית. PRIs מאפשרות לקרנות להשתמש ב-5% מנכסי הקרן שמוקצים למתן לצדקה לשם הלוואות בריבית-נמוכהוהשקעות הוניות, בנוסף למענקים. השקעות אלה לרוב נעשו בתחומים של פיתוח עירוני, מימון-זעיר, דיור ועוד.

באפריל 2017, קרן פורד הכריזה שבעשור הקרוב יוקצו מיליארד דולר מתוך 12 מילארד שנמצאים בכספי הקרן לטובת השקעות תומכות-משימה (MRIs).
בניגוד להשקעות תומכות-תכנית, MRIs מתבצעות מכספי הקרן – כלומר, מ-95% האחוזים של נכסי הקרן שמטרתם השאת רווחים -  כך שהמקור התקציבי שלהן אינו תלוי בתשואות של הקרן, והן כפופות לשיקולים המקובלים בתחום ההשקעות, כגון מידת הסיכון למול מידת התשואה הצפויה – לצד מטרתה החברתית של הקרן לשפר את רווחתם בני אדם. לכן, אלו הן למעשה השקעות אימפקט במהותן.

השקעת PRI בטכנולוגיית בריאות (Health Tech)

קרן פורד מימנה באמצעות PRIs פרויקטים מכניסים ובעלי מטרה חברתית במאות ארגונים, בהיקף של למעלה מ-650 מיליון דולר. ב-2014, קרן פורד מימנה השקעות תומכות-תכנית בהיקף של 1.5 מיליון דולר דרך הלוואות בריבית נמוכה לחברה בשם BeneStream, סטארט אפ אמריקאי בתחום הבריאות. המוצר של BeneStream מאפשר לאתר ולרשום עובדים הזכאים לביטוח רפואי ממשלתי (Medicaid) ולאפשר להם לקבל כיסוי ביטוחי רפואי חיוני.

השקעת MRI בתחום הדיור

התחייבותה של קרן פורד להקצות מיליארד דולר מכספי הקרן לטובת MRIs היא ההתחייבות הגדולה ביותר שנעשתה אי פעם ע"י קרן פרטית. פחות מחצי שנה לאחר ההכרזה על מחוייבותה זו, השקיעה קרן פורד 10 מיליון דולר מתוך סה"כ של 27.5 מיליון דולר שגוייסו ממשקיעים פרטיים לטובת פרויקט של The Platform שמטרתו פיתוח קהילתי בדטרויט, באמצעות דיור בר-השגה לצד דירות במחירי שוק באיזורים מוחלשים בעיר.השקעה תומכת-משימה זו עומדת בקנה אחד עם כוונת הקרן להגדיל את הנגישות לדיור בר-השגה, לתמוך בפיתוח שוויוני ולהשיא תשואות שוק על השקעותיה.
יש לכם רעיון שמתאים להפוך לאגרת חוב חברתית?