הצוות

מאור שי

מאור שי

מאור הצטרפה ל-SFI אחרי עבודתה באוניברסיטה העברית. היא הייתה מלגאית במכון לקרימינולוגיה וקיבלה את הדוקטורט שלה בקרימינולוגיה לאחרונה. תחום המחקר שלה עוסק בקשר שבין מאפיינים של מקום לרמת פשיעה. עסקה רבות בניתוח נתונים מגופים שונים למאמרים אקדמיים שהתפרסמו. בין היתר היא גם הובילה פרויקט מחקר גדול בתחום והרצתה במכון לקרימינולוגיה לתואר ראשון ושני. כחלק מהיותה מלגאית במכון לקרימינולוגיה היא השתתפה בכנסים סדנאות ופרויקטים עם גורמים ממשלתיים שונים.