הצוות

דנה וייס

דנה וייס

לפני שהגיעה ל-SFIדנה עבדה כחוקרת במכון מאיירס-ג´וינט-ברוקדייל. בתור חוקרת בצוות זקנה, דנה הובילה מחקרים כמותניים ואיכותניים בנושאי זקנה ודמנציה, חקרה את הקשר שבין טכנולוגיה וזקנה והעריכה מגוון תכניות ושירותים חברתיים לזקנים. בין היתר, תרמה בעבודותיה לבניית מפת המדדים הלאומיים להזדקנות מיטבית, שאושרה בהחלטת ממשלה 127. בהחלטה זו הממשלה משנה את הדרך שבה נתפסת, ומקודמת, הזדקנות מיטבית בישראל. לפני כן, דנה עבדה באגף הכלכלן הראשי שבמשרד האוצר. בעבודתה עסקה במחקר מאקרו כלכלי ובקידום פתרונות של כלכלה התנהגותית לבעיות בגופים שונים במשק. דנה סיימה בהצטיינות את לימודיה לתואר ראשון בתכנית פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה) של האוניברסיטה העברית ב-2018, והיוותה חלק מסגל התוכנית כמתרגלת בקורס "מדינה, משק מוסר: מבוא אינטגרטיבי". בעברה התנדבה בארגון פעמונים וחנכה נערות חרדיות בסיכון תוך כדי הקניית אוריינות כלכלית להתנהלות פיננסית נכונה.