אג"ח לצמצום פשיעה חוזרת

בריטניה

כמות המשתתפים בפרויקט
כ- 2,000
אסירים משוחררים
כמות הכסף שגוייס
5
מיליון £
אורך הפרויקט
7
שנים

הבעיה החברתית

בשנת 2010 בעת השקת האג"ח החברתית, שיעורי הפשיעה החוזרת בבריטניה בקרב אסירים שריצו תקופת מאסר קצרה היו כ 60%- כאשר הפשיעה נעשתה תוך פחות משנה ממועד שחרורם. לרבים מהאסירים המשוחררים לא היה בית או פרנסה לחזור אליהם וכן, חלקם סבלו ממחלות נפש והתמכרויות לחומרים ממכרים, מצב שהפך את התאקלמותם לשגרה קשה מאוד וכן יצר משמעויות כלכליות וחברתיות נרחבות שהדגישו את מיעוט ההזדמנויות והתמיכה שקיבלו.

האימפקט הכלכלי

מלבד המחיר החברתי הכבד של נתוני השיקום הנמוכים בקרב האסירים המשוחררים וחזרתם לכליאה תוך פחות מ 18- חודשים מעת שחרורם, נוצרה גם עלות כלכלית ישירה לבעיה החברתית. ניראה כי עלות הכליאה של אסיר בשנה הראשונה למאסרו בבית הכלא בפיטרבורו עומדת על 40,000 פאונד, זאת בנוסף ל 4,000 - פאונד לכל שנת כליאה נוספת.

תכנית ההתערבות

במסגרת האג"ח החברתית, בכדי לענות על מיעוט ההזדמנויות והתמיכה באסירים לאחר שחרורם, הוקם ארגון העל- One Service - אשר נועד לספק שירות מותאם ומקיף ולענות על הצרכים המורכבים של האסירים, בטרם ולאחר שחרורם, על מנת לקדם את השתלבותם המוצלחת מחדש בחברה וכך לשבור את מעגל הפשיעה החוזרת. הארגון איגד תחתיו חמישה ספקי שירות שונים בעלי יכולת אספקת שירותים רחבה ומגוונת ביניהם: מציאת פתרונות דיור ותעסוקה, ניהול תקציבי נכון, תמיכה מקצועית בתחום בריאות הנפש וגמילה מהתמכרויות שונות.

בנוסף, הארגון עבד עם שותפים רלוונטיים שעזרו להצלחת הפרויקט ביניהם: המשטרה, שירות המבחן, בית הכלא, הרשות המקומית, רשויות שיקום והמגזר השלישי. שיתוף פעולה סינרגטי זה היווה חלק מהותי מהצלחת הפרויקט.

התוכנית החלה בין כותלי הכלא טרם שחרורם של האסירים, שם יצרו רכזות הפרויקט תוכנית מותאמת אישית לכל אסיר, וכן המשיכה לאחר השחרור, באופן צמוד ומבוקר.

סיום התוכנית

בסיום התוכנית ניתן לראות כי אגרת החוב החברתית הפחיתה פשיעה חוזרת בקרב אסירים משוחררים ב- 9% סה"כ בהשוואה לקבוצת הביקורת הלאומית וכך עברה את היעד שהציב משרד המשפטים שהינו 7.5%. כתוצאה מכך, 17 המשקיעים באג"ח חברתית זו יקבלו את מלוא השקעתם יחד עם תשואה של מעל ל- 3%.

לינק לאתר הפרוייקט >
יש לכם רעיון שמתאים להפוך לאגרת חוב חברתית?