שאלות ותשובות

אג"ח חברתי

לא. פרויקטים המופעלים במסגרת של איגרת חוב חברתית הינם בגדר תוכניות ניסיוניות (פיילוט) בדר"כ בהיקפים מוגבלים, ובשת"פ מלא עם משרדי הממשלה, המגדירה יעדים חברתיים לפרויקט ואת צורת המדידה. המטרה היא ליישם ולעצב את שיטות הטיפול האפקטיביות ביותר למגוון נושאים חברתיים.
הידע התפעולי והטיפולי אשר ייצבר במהלך הפרויקט יועבר במלואו לגורמים הממשלתיים הרלוונטיים.במידה והפרויקט השיג תוצאות חיוביות, והממשלה מעוניינת להרחיב את התוכנית על בסיס הידע הנצבר, היא תוכל לבצע זאת באופן עצמאי. במידה והפרויקט לא השיג תוצאות חיוביות מספקות, הממשלה כמובן לא תשלם על תוצאה, אך תגבש את הידע בנוגע לשיטות לא אפקטיביות לטיפול בתופעה החברתית.
במודל אג"ח חברתית הון המגויס ממשקיעים מועבר לספקי השירות (כמעט תמיד עמותות) מראש, ולכן לארגונים החברתיים אין סיכון פיננסי.בנוסף, המעורבות של גורמים המחויבים לכספי המשקיעים מובילה לשילוב מתודולוגיות מהעולם העסקי, אל תוך העולם החברתי וכך מתאפשרת העצמה של שדרת הניהול בשדה החברתי.
השקעה באג"ח חברתי משמעה עיצוב הקשר בין עושר פרטי לבין טובת הציבור והשפעה חיובית על החברה באמצעות השקעה כלכלית. המטרה העיקרית של ההשקעה בפרויקט חברתי היא שינוי בר קיימא בתחומי חינוך, שיוויון, בריאות, איכות הסביבה, זכויות אדם ועוד.
הצלחתה של האג"ח החברתית נמדדת על ידי יעדים חברתיים מדידים. המודל קושר בין תשואה למשקיע לבין ההצלחה החברתית שנמדדה, ולכן יוצרת תמריץ לפיתוח תכנית ההתערבות האפקטיבית ביותר מהבחינה החברתית. בניגוד להליך מכרזי, בו בדרך כלל דרך הפעולה נקבעת מראש, תפעול האג"ח החברתית מתומרץ לטיוב מתמיד של תכנית ההתערבות ולביצוע כל מה שנדרש להשגת המטרה החברתית.
כך, בעוד שבהליך מכרזי יש סיכון בו ישולם הכסף גם ללא השגת היעד החברתי, במודל של אג"ח חברתית ישולם הכסף רק עם השגת היעד החברתי ותוך תמרוץ להשגתו בדרך היעילה ביותר חברתית.
כחלק מהעבודה המשותפת עם הממשלה בשלב פיתוח האג"ח, מחשבים ביחד את החיסכון הכלכלי לממשלה מכל הצלחה. חלק מחיסכון זה מוחזר למשקיעים כתשלום עבור על הצלחה והיתר נשאר בידי הממשלה.
במסגרת שיתוף הפעולה עם הממשלה מסכמים על המדד (או המדדים) המשקפים בצורה הטובה ביותר את התוצאה הרצויה לטווח הארוך. בנוסף, התוצאות נמדדות על פני מספר שנים על מנת לוודא שלא מדובר בהצלחות לטווח קצר בלבד.
המשקיעים באג"ח חברתי הם לרוב משקיעים מתוחכמים, בעלי ניסיון והכרות עם שוק ההון ועם פרויקטים חברתיים, וזאת לאור אופיה המיוחד של ההשקעה והסיכונים הכרוכים בה. בעתיד ישווק האג"ח החברתי גם לציבור הרחב, תוך גילוי נאות ונרחב אודות אופי ההשקעה, והתרומה החברתית הגלומה בה. 
בחירת הנושאים יכולה להגיע ממגוון כיוונים, בינהם: יוזמה של הממשלה, יוזמה של גופים חברתיים או פילנתרופיה, יוזמה של SFI או פניה ממוקדת מהציבור. אנו מזמינים כל אחד להציע נושאים לאג"ח. ניתן לראות את פירוט האג"חים הקיימים   בעולם וכן להציע רעיון לנושא חדש משלכם!
אג"ח חברתיות עוסקות בדרך כלל בנושאים ובאוכלוסיות אשר לגביהן תכניות ההתערבות הקיימות לא סיפקו את ההצלחה הרצויה או שמדובר בתכניות חדשניות שטרם נוסו באופן נרחב. לפיכך, קיים סיכון להצלחת התכנית. הממשלה מעדיפה להעביר סיכון זה למשקיעים ולשלם רק אם בעבור הצלחות.