אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה

הבעיה החברתית

מדינת ישראל, אשר מתבססת רבות על הונה האנושי, סובלת ממחסור במהנדסים ומתכנתים שיניעו הלאה את קטר ההצלחה של המשק הישראלי וינהיגו את דור העתיד של תעשיית ההייטק בישראל 
  • בכדי לעסוק במקצועות אלה בישראל, נדרשים הסטודנטים לעמוד בקריטריונים תחרותיים לקבלה ללימודים וכן בהמשך, להתמודד עם מסגרת לימודית אינטנסיבית ותובענית.
  • 85% מהסטודנטים הנושרים מתואר מדעי המחשב, עוזבים כבר בשנה הראשונה. נראה כי נשירה מלימודי תואר ראשון במדעי המחשב נפוצה יותר בקרב שכבות האוכלוסייה החלשות של החברה (רקע סוציואקונומי משפחתי חלש, תושבי הפריפריה, בני מיעוטים וכן הדור הראשון במשפחתם הלומדים במוסד להשכלה גבוהה).
  • האג"ח החברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה בתחום מדעי המחשב, אגרת החוב החברתית הראשונה בישראל, הינה גם האג"ח החברתית הראשונה בעולם בתחום ההשכלה הגבוהה. 
  • באמצעות יכולות ניתוח דאטה בהן מתמחה SFI, ניתנת האפשרות להתאים המודל למוסדות ותחומי לימוד שונים בארץ ובעולם. 

לנשירה ממוסדות להשכלה גבוהה קיימת גם משמעות כלכלית שלילית:
  1. עבור הסטודנט –עלות הזמן והמאמץ האבוד שהושקעו בלימודים ואובדן שכר הלימוד. כמו כן, נשירה מתואר במדעי המחשב משמעותה הפסד קריירה רווחית עתידית.
  2. עבור המוסד האקדמי – הפסד הכנסה עתידי מגביית שכר לימוד מהסטודנט, לצד הפסד ההכנסה מות"ת (הזרוע הכלכלית של המועצה להשכלה גבוהה) אשר מתגמלת את המוסדות להשכלה גבוהה על סטודנטים שסיימו את לימודיהם.
  3. עבור המשק – שימור המחסור הקיים בכוח עבודה מיומן וכן הפסד מיסוי וצמיחה בתל"ג.תכנית ההתערבות

התכנית נוצרה בעקבות פיילוט שנעשה על-ידי קרן "אדמונד דה רוטשילד" ומופעלת על-ידי עמותת "אלומה". תכנית ההתערבות נשענת על שלושה מרכיבים עיקריים: סיוע לימודי, סיוע כלכלי וסיוע אישי, כאשר לכל סטודנט מותאם סט של "כלי התערבות" על פי צרכיו אשר נבחנים ומטוייבים באופן שוטף. עם סיום התכנית יועבר "Best Practice” לשימוש המוסדות וארגוני החברה האזרחית לטובת החברה כולה. שיעור הנשירה נמדד ומושווה לנתונים היסטוריים.  יצויין כי לצורך ההתאמה האישית ויצירת חבילת כלי התערבות מלאה ועשירה עבור כל סטודנט, צורפו לפרויקט גם עמותות נוספות בעלות התמחויות ספציפיות נדרשות.

המספרים

כמות המשתתפים בפרויקט
600
סטודנטים למדעי המחשב המתחלקים לשלושה מחזורים
כמות הכסף שגוייס
8
מיליון ₪
אורך הפרויקט
8
שנים

המודל


השותפים

יש לכם רעיון שמתאים להפוך לאגרת חוב חברתית?