אג"ח חברתית למניעת תחלואה בסוכרת סוג 2

הבעיה החברתית

  • מחלת הסוכרת מאופיינת בסיבוכים רפואיים רבים היוצרים נכות פיזית לרבות קטיעות גפיים, עיוורון ומחלות לב. בנוסף, סוכרתיים מעידים על מצוקה נפשית עם גילוי המחלה. כיום בישראל כ 500 אלף חולי סוכרת.
  • 500 אלף אנשים נוספים מוגדרים כ-טרום סוכרתיים- מצב מקדים לסוכרת.
  • בעוד מערכת הבריאות בישראל נאלצת להתמודד עם ניהול הבעיות והטיפול הרפואי השוטף, כמות המשאבים הזמינה לרפואה מונעת בישראל הינו מזערי. במצב זה, מערכת הבריאות פוגשת לרוב את המטופלים רק לאחר הופעת המחלה וסיבוכיה.

מעבר לקושי החברתי עבור החולה ומשפחתו, קיימת משמעות כלכלית עצומה למניעת סוכרת מסוג 2 שנפרשת על פני שנים רבות ושורה של גורמים שונים:
עבור החולה ומשפחתו - אובדן ימי עבודה, פגיעה בכושר ההשתכרות וכן השפעות כלכליות על משפחתו של החולה.
עבור המשק - העלות הכלכלית למשק הישראלי מחולי סוכרת מסוג 2 מוערכת בכ- 5 מיליארד שקלים בשנה הפרוסים על פני מספר משרדים ממשלתיים שונים ומורכבים מהוצאות רפואיות, ימי אשפוז, קצבאות מביטוח לאומי וירידה בפריון.

אגרת החוב החברתית למניעת סוכרת מסוג 2 שפותחה על ידי SFI הינה אחת מאגרות החוב הראשונות בעולם הטיפול המניעתי בתחום הבריאות ועל כן מושכת עניין רב בקרב קהילות רבות ברחבי העולם. אג"ח חברתית זו בנויה על שינוי אורח החיים בקרב טרום סוכרתיים בסיכון גבוה וכך להוביל לדחיית ואף מניעת התפרצות המחלה.
תוכנית התערבות למניעת סוכרת סוג 2

המספרים

כמות המשתתפים בפרויקט
כ- 2,250
כמות הכסף שגוייס
19.4
מיליון ₪
אורך הפרויקט
7.5
שנים

היתרונות

מעבר לקושי החברתי עבור החולה ומשפחתו, קיימת משמעות כלכלית עצומה למניעת סוכרת מסוג 2 שנפרשת על פני שנים רבות ושורה של גורמים שונים:

יתרונות עבור החולה ומשפחתו

אובדן ימי עבודה, פגיעה בכושר ההשתכרות וכן השפעות כלכליות על משפחתו של החולה.

משמעויות כלכליות עבור המשק

העלות הכלכלית למשק הישראלי מחולי סוכרת מסוג 2 מוערכת בכ 5- מיליארד שקלים בשנה הפרוסים על פני מספר משרדים ממשלתיים שונים ומורכבים מהוצאות רפואיות, ימי אשפוז, קצבאות מביטוח לאומי וירידה בפריון.

המודל

אורח חיים בריא למניעת סוכרת סוג 2

השותפים

יש לכם רעיון שמתאים להפוך לאגרת חוב חברתית?