אג"ח חברתית להגברת היקף בוגרי מתמטיקה ברמות 4 ו-5 יחידות בגרות ברהט

מעניין לי להשקיע

 

הבעיה החברתית


בישראל, אשר נשענת על תעשיית ההייטק הפורה שלה, קיים מחסור רב בכוח אדם מקצועי, משכיל ומיומן. המקור לכוח אדם זה מצוי במערכת החינוך היסודי והתיכוני, ויש למצות את הפוטנציאל החבוי בו. מעבר לכך, הקבוצות החלשות יותר בחברה הישראלית אינן זוכות כיום לשוויון הזדמנויות שכן קיימים פערים דרמטיים בשיעורי ההשתלבות בהשכלה גבוהה בתחומים מדעיים ובתעסוקה איכותית. השתלבות בתעשיית ההייטק מבטיחה לבוגריה הזדמנות לשבירת דפוסים בין דוריים, ולכן ישנה חשיבות מכרעת לכך שתינתן ההזדמנות לתלמידי התיכונים באיזורים החלשים בחברה להשלים את לימודיהם במתמטיקה ברמה מוגברת, כאמצעי למוביליות חברתית. למהלך זה השפעות חברתיות וכלכליות מרחיקות לכת, עבור הפרט, הקהילה והאוכלוסיה.
The Marker קראו עודThe Marker The Marker The Marker


רהט הינה העיר הבדואית הגדולה בישראל, אשר ממוקמת בסמוך לבאר שבע, והינה אחת מהערים החלשות בישראל במגוון פרמטרים (אשכול חברתי כלכלי, שיעור תעסוקה ועוד).

אחוז התלמידים הנבחנים ב-4 ו-5 יחידות בבגרות במתמטיקה ביישוב רהט עומד על כ-15%. זהו אחוז נמוך משמעותית מאחוז הנבחנים באוכלוסיה הכללית, העומד על כ-35%.

פערי ההישגים הקיימים בין תלמידי האוכלוסיה הכללית לבין אלה של רהט נובעים בין היתר מ:

  • פערים גאוגרפיים - באיזור הדרום רוב נבחני הבגרות היו ברמת 3 יחידות במתמטיקה. באיזור ת"א והמרכז שיעור הנבחנים ב-5 יחידות מתמטיקה גדול משמעותית מאילו שבדרום והצפון.
  • פערים מגזריים- במהלך העשור האחרון, יחס הנבחנים ב-5 יחידות במתמטיקה היה גבוה יותר באופן משמעותי בחינוך היהודי ביחס למערכות החינוך המלמדות בשפה הערבית.
  • פערים סוציו-אקונומיים - שיעור הנבחנים בישובים עם רמת חיים סוציו-אקונומית גבוהה, הינו גבוה פי 2 ביחס לישובים ברמה סוציו-אקונומית נמוכה.

האג"ח החברתית להגברת היקף בוגרי מתמטיקה ברמות 4 ו-5 יחידות בגרות ברהט הינה פועל יוצא של החלטת ממשלה 2397 לפיתוח ביישובי הבדואים בנגב. האג"ח תשמש כפיילוט, אשר יהווה קרקע עבור פרויקטים נוספים הכוללים את משרד החינוך ומאפשרים שיכפול של התערבויות מוצלחות לטובת איזורים גיאוגרפים נוספים וקבוצות אוכלוסיה נוספות. 


Disclaimer: This document has been prepared for information purposes only and it does not constitute a prospectus or offering document in whole or in part. This information is intended to assist in reviewing a partnership opportunity. The information does not constitute investment advice or an offer to invest or to provide management services. An offer will be made specifically and subject to the relevant securities laws.

המספרים

כמות המשתתפים בפרויקט
1,200
תלמידים בכיתות י׳ – י"ב
סכום הכסף לגיוס
14.8
מיליון ₪
אורך הפרויקט
6
שנים

המשמעות חברתית

צמצום הפערים החברתיים

השקעה חברתית בחינוך בדרך של השגת תוצאות מדידות, היא אחד מהמפתחות לחברה ישראלית צודקת ומשגשגת יותר. חיזוק תוצאות חינוכיות במתמטיקה ברהט ישפיע באופן ישיר על צימצום הפערים החברתיים בישראל, וכתוצאה מכך על צמיחה בכלכלה הישראלית.

לפניות משקיעים, לחץ כאן

המודל


השותפים

משרד החינוך
מעוניין להשקיע באגרת חוב חברתית?