פרסומים

השקעות ESG והון סיכון: סיכום ידע עבור קרנות הון סיכון וחברות סטארטאפ.

השקעות ESG והון סיכון: סיכום ידע עבור קרנות הון סיכון וחברות סטארטאפ.

השקעות ESG והון סיכון: סיכום ידע עבור קרנות הון סיכון וחברות סטארטאפ.

 

אנחנו גאים לשתף את נייר המדיניות בנוגע להשקעות אחראיות (ESG) והון סיכון, שנכתב בשיתוף פעולה של New Era Capital Partners ו-SFI. נייר המדיניות עוסק בתחום שצובר תאוצה בעולמות ההון סיכון אשר משלב היבטים של סביבה, חברה וממשל  (ESG) הניצבים בראש סדר העדיפויות הבינלאומי, אל תוך תהליכי ההשקעות והפעילות העסקית של חברות פורטפוליו.
מטרתו של הנייר הנה לעודד קרנות הון סיכון ויזמים לחקור את שילוב ההשקעות האחראיות
(ESG) כאסטרטגיה יוצרת ערך בתוך הפעילות שלהם.
השקעות ESGוהון סיכון: סיכום ידע עבור קרנות הון סיכון וחברות סטארטאפ.  אנחנו גאים לשתף את נייר המדיניות בנוגע להשקעות אחראיות (ESG) והון סיכון, שנכתב בשיתוף פעולה של New Era Capital Partners ו-SFI. נייר המדיניות עוסק בתחום שצובר תאוצה בעולמות ההון סיכון אשר משלב היבטים של סביבה, חברה וממשל  (ESG) הניצבים בראש סדר העדיפויות הבינלאומי, אל תוך תהליכי ההשקעות והפעילות העסקית של חברות פורטפוליו.
מטרתו של הנייר הנה לעודד קרנות הון סיכון ויזמים לחקור את שילוב ההשקעות האחראיות (ESG) כאסטרטגיה יוצרת ערך בתוך הפעילות שלהם.

קרא עוד
הכדאיות הכלכלית של השקעה בגיל הרך בישראל

הכדאיות הכלכלית של השקעה בגיל הרך בישראל

מסמך זה הינו תוצר של שיתוף פעולה בין SFI לג´וינט-אשלים ומטרתו לקדם את השיח החברתי בעזרת הבנת הכדאיות הכלכלית של ההשקעה באוכלוסיית הילדים בגיל הרך בישראל, כחלק מהרצון לחולל שינוי בתפיסת ההשקעה הציבורית וביישומה עבור אוכלוסייה זו.במרכז הבחינה נאמדת התועלת שתיווצר מהרחבת איכות המענה החינוכי-טיפולי הקיים לילדי הגיל הרך במשך 3 שנים רציפות ופוטנציאל ההשפעה ארוכת הטווח על הפרט ועל המשק בכללותו. על מנת לאמוד את התועלת הצפויה מהשקעה תוספתית בגיל הרך בישראל, מחקר זה בוחן, לראשונה בישראל, את יחס עלות-התועלת (ROI) של השקעה מסוג זה. ממצאי המחקר המובא מצביעים על כך כי עבור כל 1 ₪ השקעה תוספתית בגיל הרך בישראל צפויה להיווצר תועלת כלכלית בערך של כ-4.8 ₪ בטווח הארוך. הממצאים המובאים מהווים אומדן ייחודי למקרה הישראלי והם יכולים להוות אומדן לתיעדוף של השקעה ציבורית בגיל הרך במסגרות לידה עד 3 כבסיס לקידום מוביליות של ילדים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות בפרט ועבור החברה בכללה.אנו שמחים להניח בפניכם את תוצרי המחקר, ולקדם שיתופי פעולה ואת השיח החברתי-כלכלי למען הגיל הרך בישראל.
קרא עוד
יש לכם רעיון שמתאים להפוך לאגרת חוב חברתית?