קרן לתשלום על תוצאות

עמותות וארגוני המגזר החברתי, שעובדים במטרה לשפר את חייהם של אנשים, הסתמכו במהלך שנים רבות על תרומות ותמיכות מכספי המדינה.
אומנם, בעוד שהסוגיות החברתיות ממשיכות לגדול ולהתפתח, התקציבים הקיימים כבר לא מספיקים ונולד הצורך לחפש דרכים נוספות ליצירת וודאות תזרימית.
באופן מסורתי, פילנתרופים הם אלה שמילאו את החסר בכל הנוגע לאספקת המשאבים לעמותות, בעודם שואפים להשפיע על החברה, מבלי לקוות ולקבל אף תרומה מלבד השינוי החברתי.
כיום, ככל שהשקעות אימפקט מתקרבות למיינסטרים, לפילנתרופים יש כעת הזדמנות להסיט את תרומותיהם ממימון פעילויות כלליות יותר, לעבר תשלום עבור תוצאות חברתיות מדודות ומוכחות, המשלבות גם את האימפקט החברתי אותו רוצים להשיג וגם אימפקט כלכלי.

מהי קרן לתשלום עבור הצלחה?

למודל האג"ח החברתית קיימים שלושה מרכיבים עיקריים: משקיע, ספק שירותים והגוף המשלם עבור ההצלחה. לעיתים קרובות, הגוף המשלם הוא הממשלה שהיא בעלת עניין ביוזמה החברתית.
לדוגמא, חיסכון הנובע מקיצוץ בהוצאות הבריאות הקשורות בסוכרת.
במקרים אחרים, הגוף המשלם עבור ההצלחה הוא בעל עניין אחר כגון חברות ביטוח או אוניברסיטאות שירוויחו גם כן משיפור בבעיה החברתית.

קרן תשלום עבור הצלחות הינו קונספט חדשני ש-SFI מובילה במטרה לקדם את סקטור השקעות האימפקט, בארץ ובעולם. קרן זו הינה קרן פילנתרופית המחויבת לשלם הון שנקבע מראש, בתמורה לתוצאות חברתיות רצויות. הקרן מאפשרת לפילנתרופים לקחת על עצמם את תפקיד הגוף המשלם עבור הצלחות חברתיות, במקומות בהם הממשלה נמנעת או אינה מסוגלת להתערב. מצב זה מאפשר לפילנתרופים למעשה מעורבות גדולה יותר בהגשמת האג´נדה החברתית שלהם, ע"י הסטה של התרומה לפעילות המוכחת על ידי תוצאות חברתיות מדידות.

אין ספק כי מודל של קרן תשלום עבור הצלחות תשנה ותחדש את הדרך בה אנשים יתרמו לפתרון בעיות חברתיות.  לאחר איסוף הקרן מפילנתרופים ובעלי עניין, SFI תגייס משקיעים למימון פעילויות של תוכניות התערבות והם יהיו אלה אשר יישאו בסיכונים הפיננסיים. הכסף שיתרם לקרן יוחזר למשקיעים בהתאם לערך החברתי שייווצר כתוצאה מתוכנית ההתערבות האפקטיבית. על כן, מודל זה למעשה מסלק את הסיכון הפיננסי שעומד בפני הפילנתרופים לאבד את כספם כאשר פרויקט חברתי כושל ומנגד, מאפשר למשקיעים לייצר החזרים פיננסיים לצד עם אימפקט חברתי חיובי.