השותפים

המייסדים

Social Finance Israel נוסדה על ידי קבוצה מגוונת של אנשים בעלי חזון. קבוצה זו מורכבת מחברות פרטיות, קרנות פילנתרופיות וקרנות הון סיכון.

השותפים

Social Finance Israel פועלת בשיתוף פעולה עם משרדים וגופי ממשלה, עמותות, קרנות פילנתרופיות, יזמים ועסקים חברתיים ונותני שירותים.